PO­WER­PLAY

SÅSPELARDJURGÅRDEN

Hockeybibeln - - SPORT -

Pla­ce­ra­de sig i mit­ten av PP-li­gan i fjol man har tap­pat fle­ra kug­gar i den spel­for­men, som Hult­ström och Tho­re­sen. Den som gjor­de flest mål i PP var Da­ni­el Brodin (sex styc­ken) och han lär få en vik­tig roll där även i år.

Få­gel el­ler fisk? Sva­ret vän­tas bli nå­gon­stans dä­re­mel­lan. Nye coachen Ro­bert Ohls­son har fått ett tufft upp­drag, att få ihop la­get ef­ter att he­la el­va spe­la­re vär­vats in. En po­ten­ti­ell förs­ta­ked­ja är Jeff Tambellini, Matt An­ders­son och Cal­le Rid­der­wall – tre spe­la­re som äls­kar att gö­ra po­äng. Många av de bäs­ta po­äng­gö­rar­na från för­ra sä­song­en är bor­ta, så det gäl­ler att ovan nämn­da trio le­ve­re­rar. Det ser be­tyd­ligt tun­na­re ut när man kom­mer till tred­je- och fjär­de­for­ma­tio­ner­na och där gäl­ler det att nå­ga av de unga spe­lar­na kli­ver fram och tar de chan­ser de får.

Mik­ko Kousa Vil­le Vara­kas Alex­an­der Urbom Adam Ol­las Matt­son

Alex­an­der Falk Jeff Tambellini Ju­u­so Ikonen Patrik Lundh Alex­an­der Fällström

Mikael Ahlén Emil Jo­hans­son

Ro­bin Press Wil­helm Westlund Andre­as Røykås Marthinsen

Da­vid Bern­hardt

Matt Anderson Mar­kus Ljungh Lu­kas Vej­de­mo Li­nus Jo­hans­son Mar­cus Da­vids­son Cal­le Rid­der­wall Da­ni­el Brodin Gustav Possler Hen­rik Eriksson Jo­nat­han Da­vids­son

Brodin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.