BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Hult­ström, Hög­ström, No­rell, Holm. La­get har tap­pat vik­ti­ga bac­kar, och back­si­dan känns li­te säm­re än i fjol, även om Vara­kas är sta­bil och Urbom sä­kert kan få ett lyft i Dif. Ska bli spännande om Emil Jo­hans­son kan fort­sät­ta ut­veck­las och bli en topp­back i SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.