DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renRo­gerRönn­berg

Hockeybibeln - - SPORT -

Lars Jo­hans­son, mv, Chi­ca­go Fred­rik Berg­vik, mv, Han­hals Christof­fer Pers­son, b, HV71 Lu­kas Bengts­son, b, Pitts­burgh Oscar Fan­ten­berg, b, Sotji Tom Nilsson, b, Van­cou­ver Oli­ver Lau­rid­sen, b, Jo­ke­rit Eli­as Fälth, b, Brynäs Andre­as John­son, f, To­ron­to Mar­li­es Art­tu­ri Le­h­ko­nen, f, Montre­al Ryan Lasch, f, klubb ej klar Spencer Ab­bott, f, Chi­ca­go Jo­ey Crabb, f, klubb ej klar Anton Axelsson, f, klubb ej klar Anton Karls­son, f, Os­kars­hamn (lån) P. Wi­der­ström, f, Os­kars­hamn (lån) A. You­nan, b, Vi­ta Häs­ten (lån) Mat­ti­as Jan­mark, Dal­las – Vin­na SM-guld såklart. Det ha­de

va­rit rik­tigt stort. Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en att gå in i en sä­song som re­ge­ran­de mäs­ta­re? – Att vi ska ja­ga en ny ti­tel. Vi läm­nar det go­da bakom oss, och vi har syn­sät­tet att vi ska ja­ga ett guld till, vi har ingen­ting att för­sva­ra. Det är det vik­ti­gas­te i vårt syn­sätt. Har spe­lar­na lyc­kats läg­ga det go­da bakom sig? – Det tror jag de­fi­ni­tivt. Vi har va­rit igång i två vec­kor. Kil­lar­na kör oer­hört hårt och jag ser ing­en av­matt­ning, sna­ra­re tvärtom. Ef­ter ett guld­år blir om­sätt­ning­en of­ta stor, så även för er. Ni har tolv nya spe­la­re till i år. Hur ser du på att om­sätt­ning­en blev så stor? – Att det blir en om­sätt­ning har vi ve­tat om i tid. Lech­ta­ler och Sjö­ström har gjort ett väl­digt bra jobb att stäl­la en bra trupp på be­nen. Vi har fått tag i go­da er­sät­ta­re. Hur kom­mer om­sätt­ning­en att på­ver­ka ert spel? – Hur vi vill spe­la och trä­na blir tyd­li­ga­re och tyd­li­ga­re. Det blir ock­så tyd­li­ga­re att hit­ta Frölun­da­spe­la­re som ska pas­sa in i vår mo­dell och det tyc­ker jag blir bätt­re för var­je år. Nu är ni la­get al­la vill slå. Hur tror du la­get kom­mer att han­te­ra det? – Num­mer ett är att in­te pra­ta i de ter­mer­na. Al­la lag vill vin­na al­la mat­cher. Det blir ing­et an­norlun­da ba­ra för att vi vann. Vi vil­le vin­na al­la mat­cher i fjol och vi vill vin­na al­la mat­cher i år. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att det snabbt blir en ny dag så vi får trä­na igen.

Frölun­da ha­de, som van­ligt, det högs­ta pu­blik­snit­tet av samt­li­ga SHL-klub­bar. Snit­tet i Scan­di­na­vi­um un­der grundse­ri­en var he­la 9 312, vil­ket var en ök­ning med he­la 225 per­so­ner jäm­fört med sä­song­en 2014/2015.

Ryan Lasch.

Rönn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.