DEUNGAFICKLYFTALAGET

Hockeybibeln - - SPORT -

FREJDIGHET Många gång­er un­der för­ra sä­song­en väck­te Jo­el Eriksson Ek, Rasmus Asplund och Oscar Steen ett segt Fär­je­stad med en frej­dig och fart­fylld hoc­key. Med en snitt­ål­der på strax un­der 27 år kom­mer det va­ra vik­tigt för la­get att de unga ut­veck­las i rätt rikt­ning. Tar Asplund och Steen yt­ter­li­ga­re kliv på ut­veck­lings­ste­gen i vin­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.