PO­WER­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Med bac­kar som Nygren, Wikstrand och Grun­del bör näs­tan flest PP-mål kom­ma från back­plats. Även Gulas är gif­tig med sin hö­ger­fatt­ning och det finns fle­ra spe­la­re som trivs med att pe­ta in re­tu­rer. På hem­ma­plan bru­kar man kun­na ska­pa re­jält tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.