ÅL­DER

Hockeybibeln - - SPORT -

Skel­l­ef­teå� 23,39 Lek­sand� 23,52 Frölun­da� 23,92 Djur­går­den� 24,11 Rög­le� 24,46

Lin­kö­ping� 25,30 Lu­leå� 25,52 Öre­bro.............. 26,16 Väx­jö� 26,17 Brynäs� 26,27 Karls­kro­na� 26,88 Fär­je­stad� 26,92 Mal­mö� 28,27

FINSKTRADITIONDÖRUT

BA­RA EN FIN­LÄN­DA­RE KVAR HV71 har ge­nom åren haft otro­li­ga lyc­ko­träf­far när man vär­vat fin­län­da­re. Ka­ri Elo­ran­ta, Ar­to Ru­o­ta­nen, Ka­ri Tak­ko, Esa Ke­ski­nen och Kai Nur­mi­nen är någ­ra av de ti­di­ga­re stjär­nor­na från vårt öst­ra grann­land som satt sto­ra av­tryck i Jön­kö­ping och på se­na­re år har de he­tat Juk­ka Vou­ti­lai­nen, Toni Ra­ja­la och Pa­si Pu­i­sto­la. I da­gens HV-trupp finns ba­ra en en­da fin­län­da­re kvar – Te­e­mu Lai­ne.

Esa Ke­ski­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.