LEVERERARÅLDERMÄNNEN?

Hockeybibeln - - SPORT -

BLIR IN­TE YNG­RE Tre av la­gets ab­so­lut störs­ta stjär­nor – Mar­tin Thörnberg, Chris Ab­bott och Pär Arl­brandt – är al­la 32 år el­ler äld­re. Visst finns en an­sen­lig mängd ta­lang i HV-trup­pen, men det kom­mer att än­då att krä­vas att de mer ru­ti­ne­ra­de tar sitt an­svar. För­ra sä­song­en gick det ju i är­lig­he­tens namn in­te så där jät­te­bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.