BOX­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Ba­ra Karls­kro­na var säm­re än HV71 i nu­me­rärt un­der­läge 15/16 – och of­ta kän­des det som att det fanns en brist på tyd­li­ga di­rek­tiv kring hur la­get skul­le för­sva­ra sig. Kva­li­te­ten finns, men kan man få fram den? Pers­son ett till­skott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.