KARLS­KRO­NA

Hockeybibeln - - SPORT -

Jo­han­nes JÖNS­SON

Född: 89-06-11. Längd: 185 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kal­mar HC. Kom från: Tings­ryd, 2016. 2015/16 (allsv.): 32 mat­cher, 2,09 mål/match, 92,6 %. SHL-mat­cher: 7.

Un­der si­na två sä­song­er i Öre­bro lyc­ka­des han ald­rig kon­kur­re­ra ut Hu­da­cek. Stod en match 13/14 och sex mat­cher 14/15. Men im­po­ne­ra­de stort i Tings­ryd för­ra sä­song­en och till­hör­de de bätt­re mål­vak­ter­na i all­svens­kan, och känns mer re­do för SHL nu.

Jo­han HOL­MQVIST

Född 78-05-24. Längd: 187 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ti­erps HK. Kom från: Brynäs, 2015. 2015/16: 20 mat­cher, 2,79 mål/match, 90,4 %. SHL-mat­cher: 382.

Ef­ter att ha va­rit klubb­lös un­der hös­ten skrev ”Hon­ken” på KHK i de­cem­ber i fjol och vi­sa­de att han fort­fa­ran­de är att räk­na med i SHL. Han spi­ka­de igen full­stän­digt i kva­let mot AIK (96,1 i rädd­nings­pro­cent) och räd­da­de kvar KHK i högs­ta­li­gan.

Ro­bin GARTNER

Född: 88-11-07. Längd: 179 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nac­ka HK. Kom från: Lek­sand, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 10 po­äng (2+8). SHL-mat­cher: 142.

En smart back, som är bra på skrid­skor­na och har bra spel­upp­fatt­ning. Var med och spe­la­de upp Öre­bro i SHL sä­song­en 12/13. Går nu in på sin fjär­de SHL-sä­song i sin tred­je klubb (Öre­bro, Lek­sand, Karls­kro­na).

Victor ARONS­SON

Född 92-09-18. Längd: 180 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Alm­tu­na, 2015. 2015/16: 26 mat­cher, 2 po­äng (0+2). SHL-mat­cher: 26.

Fick sitt sto­ra ge­nom­brott i all­svens­kan med Alm­tu­na 2014/15 och val­de in­för för­ra sä­song­en att ta näs­ta kliv i kar­riä­ren. Blev 26 mat­cher i SHL, åt­ta med ju­ni­or­la­get och un­der fy­ra mat­cher var han ut­lå­nad till mo­der­klub­ben Alm­tu­na.

Mat­ti­as KARLS­SON

Född: 85-04-15. Längd: 190 cm. Vikt: 104 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Guldsmeds­hyt­te SK. Kom från: S. Tje­repo­vets, 2016. 2015/16 (KHL): 59 mat­cher, 12 po­äng (1+11). SHL-mat­cher: 328

Ett ru­ti­ne­rat ny­för­värv – pre­cis vad KHK be­hö­ver. Karls­son har gjort 328 SHL-mat­cher och var un­der sin tid i HV en av klub­bens bäs­ta bac­kar. En stor­växt back, som in­te tve­kar att an­vän­da sitt tunga skott. Kom­mer att bli väl­digt nyt­tig för Karls­kro­na.

Gustav AHNELÖV

Född 96-04-22. Längd: 183 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tum­ba. Kom från: HV71, 2015. 2015/16: 11 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 11.

Läm­na­de HV71:s J20 för Karls­kro­na för­ra som­ma­ren. Gjor­de 17 po­äng på 34 mat­cher i KHK:s J20-lag och fick ock­så testa på spel i SHL un­der el­va mat­cher. Var även ut­lå­nad tre mat­cher till Kal­linge/Ron­ne­by. Ku­sin till för­re Mo­do­bac­ken Jonas Ahnelöv.

Hen­rik NILSSON

Född: 91-05-05. Längd: 190 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nors­borgs IF. Kom från:Kal­linge/Ron­ne­by, 2014. 2015/16: 42 mat­cher, 9 po­äng (3+6). SHL-mat­cher: 59.

De­bu­te­ra­de i SHL med AIK re­dan 2010/11 Har där­ef­ter gjort en sä­song i all­svens­kan (Alm­tu­na) och två i di­vi­sion 1 med Kal­linge/ Ron­ne­by in­nan han var med och spe­la­de upp KHK för två år se­dan. Gjor­de i fjol sin po­äng­mäs­sigt näst bäs­ta se­ni­or­sä­song.

Niklas ARELL

Född 90-10-29. Längd: 187 cm. Vikt: 102 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Djur­går­dens IF. Kom från: Fär­je­stad, 2016. 2015/16: 50 mat­cher, 8 po­äng (4+4). SHL-mat­cher: 144.

En back som är bra åt bå­da hål­len, och med si­na 102 ki­lo är han svår att rub­ba. Gick ef­ter en bra all­svensk sä­song 2012/13 till Fär­je­stad, där han har spe­lat de tre se­nas­te sä­song­er­na. Lär få än­nu mer spel­tid i Karls­kro­na den här sä­song­en.

Alex­an­der DEILERT

Född: 89-02-10. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: FoC Fars­ta. Kom från: Mo­ra IK, 2016. 2015/16 (allsv.): 44 mat­cher, 29 po­äng (5+24). SHL-mat­cher: 89.

Spe­la­de sä­song­en 2014/15 i SHL med Djur­går­den, men då fick den of­fen­sivt skick­li­ge bac­ken in­te det att loss­na (en po­äng på 30 mat­cher). Gick till Mo­ra och där im­po­ne­ra­de han stort för­ra sä­song­en – och be­lö­na­des med ett nytt SHL-kon­trakt.

Da­vid PRINTZ

Född 80-07-24. Längd: 193 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ty­resö HK. Kom från: Nürn­berg Ice Ti­gers, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 6 po­äng (1+5) (DEL). SHL-mat­cher: 291.

Yt­ter­li­ga­re ett ru­ti­ne­rat ny­för­värv. 36-åring­en har 291 SHL­mat­cher på me­rit­lis­tan. En stor back som in­te tve­kar att an­vän­da sin fy­sik. Har de tre se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i tys­ka Nürn­berg Ice Ti­gers. Har även spe­lat 13 NHL-mat­cher i kar­riä­ren.

Da­ni­el GUN­NARS­SON

Född: 92-04-15. Längd: 194 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kö­ping HC. Kom från: Fär­je­stad, 2016. 2015/16: 40 mat­cher, 6 po­äng (1+5). SHL-mat­cher: 252.

Pre­cis som Arell har KHK häm­tat Gun­nars­son från Fär­je­stad. En stark back med ett bra skott. Spe­la­de sex lands­kam­per för två år se­dan, men var in­te li­ka lyc­ko­sam i fjol. Lå­na­des ut i tio mat­cher till KHK, så vet vad som vän­tar i Ble­kinge.

Mor­ten MAD­SEN

Född: 87-01-16. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Rø­dov­re SIK. Kom från: Ham­burg Fre­e­zers, 2016. 2015/16 (DEL): 50 mat­cher, 20 po­äng (11+9). SHL-mat­cher: 209.

Ett oer­hört vik­tigt ny­för­värv med ru­tin och le­da­re­gen­ska­per. Har spe­lat el­va VM med Dan­mark och gjort över 200 SHL-mat­cher i Mo­do. Har va­rit as­si­ste­ran­de kap­ten bå­de i Mo­do och i lands­la­get. Har som mest gjort 29 po­äng un­der en sä­song i SHL.

Mat­ti­as GUTER

Född: 88-07-23. Längd: 174 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö Vi­kings HC. Kom från: Lek­sand, 2015. 2015/16: 48 mat­cher, 32 po­äng (19+13). SHL-mat­cher: 92.

En of­fen­siv spets­spe­la­re i Karls­kro­na, som vann la­gets in­ter­na po­äng­li­ga för­ra sä­song­en. Bra på skrid­skor­na och fin tek­nik. Var med och spe­la­de upp Djur­går­den 2013/14. En av nyc­kel­spe­lar­na i kva­let mot AIK i fjol. Gjor­de sju po­äng på fem mat­cher.

John HENRION

Född 91-01-19. Längd: 180 cm. Vikt: 93 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Boston Jr Bru­ins. Kom från: Asplö­ven, 2015. 2015/16: 46 mat­cher, 19 po­äng (7+12). SHL-mat­cher: 46.

Ös­te in po­äng i hoc­key­all­svens­kan för två år se­dan och vann he­la li­gans skyt­te­li­ga med si­na 33 full­träf­far. Förs­ta sä­song­en i SHL lan­da­de han på 19 po­äng på 46 mat­cher. Stark i krop­pen och med si­na 93 ki­lo är han svår­flyt­tad för mot­stånd­ar­bac­kar­na.

Jo­el KELLMAN

Född: 94-05-25. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: HV71, 2014. 2015/16: 47 mat­cher, 16 po­äng (3+13). SHL-mat­cher: 48.

Var en av klub­bens störs­ta hjäl­tar vid SHL-avan­ce­mang­et. Gjor­de 17 mål och 22 as­sist den sä­song­en i all­svens­kan. Fick ett stort för­tro­en­de un­der den förs­ta sä­song­en i SHL – ha­de näst mest is­tid i snitt per match av samt­li­ga for­wards i la­get.

Emil LARS­SON

Född 88-01-03. Längd: 187 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sköv­de IK. Kom från: Tranås, 2010. 2015/16: 49 mat­cher, 15 po­äng (7+8). SHL-mat­cher: 49.

En tro­tjä­na­re i klub­ben. Kom till Karls­kro­na re­dan in­för 10/11, då man låg i di­vi­sion 1. Var med och tog upp klub­ben i all­svens­kan två år se­na­re och är kvar än i dag. Ha­de –19 i plus/mi­nus-sta­tisti­ken i fjol och till­hör­de med det bot­ten­skik­tet i la­get.

Yt­ter­li­ga­re en av spe­lar­na som har va­rit med på he­la re­san från di­vi­sion 1 till SHL. En de­fen­sivt skick­lig cen­ter, som är väl­digt nyt­tig för la­get i box­play. Har le­gat på knappt tio po­äng de se­nas­te tre sä­song­er­na. As­si­ste­ran­de lag­kap­ten i fjol.

Alex­an­der BERG­STRÖM

Född 86-01-18. Längd: 189 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Os­by IK. Kom från: Mal­mö Red­hawks, 2013. 2015/16: 37 mat­cher, 25 po­äng (10+15). SHL-mat­cher: 37.

På två sä­song­er i all­svens­kan gjor­de han 40 re­spek­ti­ve 37 po­äng för KHK, och han fort­sat­te le­ve­re­ra även un­der sin förs­ta SHL-sä­song. Trea i in­ter­na poängligan trots att han ba­ra spe­la­de 37 mat­cher. Har hög ar­bets­mo­ral och ut­nytt­jar gär­na sin stor­lek.

Alex­an­der VIKLUND

Född: 90-12-28. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stor­fors AIK. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2013. 2015/16: 52 mat­cher, 7 po­äng (3+4). SHL-mat­cher: 52.

En snabb for­ward med en ag­gres­siv spel­stil. Gil­lar när det smäl­ler och är nyt­tig i en ked­ja li­te läng­re ner i hi­e­rar­kin. Ha­de mind­re smick­ran­de –22 i plus/mi­nus-sta­tisti­ken och var med det sämst i he­la la­get. Har en bra skott.

Mar­cus PAULS­SON

Född 84-01-10. Längd: 188 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mör­rums GoIS IK. Kom från: Da­vos, 2016. 2015/16: 21 mat­cher, 17 po­äng (10+7). SHL-mat­cher: 303.

Karls­kro­nas stjärn­värv­ning – ska le­da la­get of­fen­sivt den här sä­song­en. Ble­king­e­kil­le som de se­nas­te sä­song­er­na har spe­lat i Da­vos med po­äng­ra­den 35–35–17. Vann skyt­te­li­gan i Schweiz 2014. Har nio lands­kam­per samt två SM-guld på me­rit­lis­tan.

Filip CRUSEMAN

Född: 90-10-14. Längd: 174 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brin­kens IF. Kom från: En­kö­pings SK, 2013. 2015/16: 45 mat­cher, 20 po­äng (13+7). SHL-mat­cher: 45.

En snabb skrid­sko­å­ka­re, som ar­be­tar hårt och har en tendens att få puc­ken i nät, vil­ket han be­vi­sa­de i fjol. Med si­na 13 mål kom han tvåa i den in­ter­na skyt­te­li­gan för­ra sä­song­en. Var även ut­lå­nad två mat­cher till Lek­sand den gånga sä­song­en.

Joachim ROH­DIN

Född 91-10-03. Längd: 184 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gäv­le GIK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 23 po­äng (9+14). SHL-mat­cher: 283.

Ru­ti­ne­rad SHL-for­ward. Har re­pre­sen­te­rat fem oli­ka klub­bar i SHL och har to­talt gjort 283 mat­cher. För­ra sä­song­en var hans klart bäs­ta po­äng­mäs­sigt (9+14). En hårt ar­be­tan­de spe­la­re, som även har ett snabbt och bra skott.

Emil LUNDBERG

Född: 93-09-17. Längd: 193 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sträng­näs HC. Kom från: Djur­går­den, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 9 po­äng (5+4). SHL-mat­cher: 57.

En stor, stark och hårt ar­be­tan­de for­ward. Täc­ker puc­ken bra och går gär­na rakt på mål. Snit­ta­de näs­tan en po­äng per match med Björklö­ven för två år se­dan. Långt ifrån sam­ma ef­fek­ti­vi­tet i Djur­går­den i fjol, men hop­pas på att det ska loss­na i KHK.

Jim­my AN­DERS­SON

Född 89-08-29. Längd: 176 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Spånga IS. Kom från: Vi­ta Häs­ten, 2013. 2015/16: 50 mat­cher, 12 po­äng (6+6). SHL-mat­cher: 59.

De­bu­te­ra­de i SHL 08/09 i HV71, se­dan dröj­de det sju sä­song­er in­nan han åter­i­gen skul­le spe­la i högs­ta­li­gan. Gjor­de 31 po­äng på 49 mat­cher när KHK tog kli­vet upp i SHL. En smart yt­ter­for­ward, som bå­de är bra på att täc­ka puc­ken och att pas­sa den.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.