FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPORT -

Värv­ning­en av Pauls­son är för­stås vik­tig och han kom­mer att lyf­ta KHK re­jält. Guter im­po­ne­ra­de för­ra sä­song­en och kan nog ta yt­ter­li­ga­re ett steg den här sä­song­en. KHK hop­pas ock­så myc­ket på den för­re Mo­do­cen­tern Mor­ten Mad­sen, som bi­drar med ru­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.