DELOCKAR STOR­PUBLIK

Hockeybibeln - - SPORT -

PO­PU­LÄRT LAG Lek­sands sup­port­rar finns över he­la lan­det. Var man än spe­lar kom­mer mäng­der av fans. San­no­likt av­tar det in­te nu när man är till­ba­ka i fin­rum­met. Det är in­te osan­no­likt att de and­ra la­gen jubla­de när Lek­sand gick upp.

Har fans över­allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.