TRÄ­NA­RE

Hockeybibeln - - SPORT -

Dan Tang­nes, ba­ra 37 år, vän­tar fort­fa­ran­de på den där rik­tigt lyc­ka­de SHL-sä­song­en som hu­vud­coach. Fö­re­språ­kar ett of­fen­sivt spel med hög fart. Får nu in gam­le stor­bac­ken Jo­han Åker­man och har se­dan ti­di­ga­re hjälp av Klas Öst­man. Ett kom­pe­tent team.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.