FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPORT -

Här finns allt: Enorm of­fen­siv skick­lig­het samt ett an­tal hårt ar­be­tan­de, mer de­fen­si­va for­wards. Man kom­mer kun­na ha två li­nor av ab­so­lut topp­klass. Spännande att se hur brö­der­na Olimb trivs ihop och om nor­da­me­ri­ka­ner­na kan fort­sät­ta le­ve­re­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.