BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Ung, svår­be­dömd back­si­da. De fles­ta har dock vi­sat att de hål­ler på en hög­re ni­vå, men att er­sät­ta tapp som Jun­land, Ra­hi­mi och Bil­lins är tufft. Vik­tigt att man får den ut­veck­ling man hop­pas på hos ta­lang­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.