MAL­MÖ

Hockeybibeln - - SPORT -

Cristop­her NIHL­STORP

Född: 84-02-16. Längd: 191 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö Red­hawks. Kom från: Väx­jö, 2016. 2015/16: 38 mat­cher, 2,53 mål/match, 89,8 %. SHL-mat­cher: 201.

Ha­de in­te sin bäs­ta sä­song i fjol, men vi­sa­de så sent som för två år se­dan vad han är ka­pa­bel till. Då stor­spe­la­de han i bå­de grundse­ri­en och slut­spe­let och var en av nyck­lar­na till Väx­jös guld. Har även ett SM-guld med Fär­je­stad (2011).

Oscar ALSENFELT

Född 87-06-24. Längd: 185 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: Lek­sand, 2015. 2015/16: 7 mat­cher, 3,24 mål/match, 89,7 %. SHL-mat­cher: 112.

En av li­gans bäs­ta mål­vak­ter 2013/14 och fick gö­ra de­but i lands­la­get un­der den sä­song­en. Val­de in­för för­ra sä­song­en att gå till Mal­mö, men en ska­da för­stör­de i stort sett he­la sä­song­en. To­talt blev det ba­ra sju mat­cher. Bra men­tal styr­ka.

Erik AN­DERS­SON

Född: 82-04-15. Längd: 180 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2015. 2015/16: 36 mat­cher, 10 po­äng (3+7). SHL-mat­cher: 432.

En myc­ket ru­ti­ne­rad back, över 400 SHL-mat­cher un­der kar­riä­ren. In­te sär­skilt stor­växt, men kom­pen­se­rar det med bra skrid­sko­åk­ning. Bra pass­nings­spe­la­re, som även kan an­vän­das som for­ward. Har två SM-guld med Skel­l­ef­teå på me­rit­lis­tan.

André BENOIT

Född: 84-01-06. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Eas­tern On­ta­rio. Kom från: Chi­ca­go Wol­ves, 2016. 2015/16 (AHL): 72 mat­cher, 53 po­äng (8+25). SHL-mat­cher: 54.

Väl­me­ri­te­rat ny­för­värv. De fy­ra se­nas­te sä­song­er­na har han spe­lat to­talt 173 NHL-mat­cher. I fjol blev det mest spel i AHL, där han var lag­kap­ten i Chi­ca­go Wol­ves. Vann AHL 2011 och vann då bac­kar­nas po­äng­li­ga i slut­spe­let. Spe­la­de i Sö­der­täl­je 08/09.

No­ah WELCH

Född 82-08-26. Längd: 193 cm. Vikt: 100 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Eas­tern Mass Se­na­tors. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 32 mat­cher, 16 po­äng (3+13). SHL-mat­cher: 221.

Går in på sin sjät­te SHL-sä­song, i sin fjär­de klubb. Var en av Väx­jös störs­ta guld­hjäl­tar för två år se­dan. Spe­la­de för­ra sä­song­en i Mo­do, men där ute­blev suc­cén. En stor back, som är bra bå­de fram­åt och bak­åt. Fy­sisk spe­la­re med ett bra skott.

Stefan WARG

Född: 90-02-06. Längd: 191 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IS. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2014. 2015/16: 48 mat­cher, 9 po­äng (0+9). SHL-mat­cher: 55.

Fy­sisk stark spe­la­re, med ett tungt hö­ger­skott. Vän­de hem till Sve­ri­ge ef­ter knappt en sä­song i Nor­da­me­ri­ka 2014. Gick sä­song­en där­på till Mal­mö, och var med och spe­la­de upp dem i SHL. Snit­ta­de knappt 20 mi­nu­ter per match för­ra sä­song­en.

Nils AN­DERS­SON

Född 91-10-15. Längd: 188 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Djur­går­den, 2014. 2015/16: 49 mat­cher, 30 po­äng (6+24). SHL-mat­cher: 94.

En of­fen­siv spets­spe­la­re i Mal­mös back­upp­ställ­ning. Fick myc­ket för­tro­en­de för­ra sä­song­en (snit­ta­de över 21 mi­nu­ter per match) och tac­ka­de ge­nom att dun­ka in 30 po­äng, och slu­ta­de med det trea i bac­kar­nas po­äng­li­ga. Lil­le­bror till Erik An­ders­son.

Jens OLSSON

Född: 84-12-09. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: EHC Mün­chen, 2012. 2015/16: 51 mat­cher, 22 po­äng (9+13). SHL-mat­cher: 247.

Den som fick mest is­tid i snitt av samt­li­ga spe­la­re i Mal­mö för­ra sä­song­en (22.17). Ha­de dock mind­re smick­ran­de –18 i plus/ mi­nus-sta­tisti­ken. Över 30 po­äng tre sä­song­er i rad all­svens­kan och följ­de upp det med 22 po­äng i fjol. En smart två­vägs­back.

Jo­han IVARSSON

Född 95-07-06. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fros­ta HC. Kom från: Fros­ta HC, 2008. 2015/16: 46 mat­cher, 10 po­äng (2+8). SHL-mat­cher: 46.

En ung och talangfull back som fick spe­la 38 mat­cher med A-la­get när Mal­mö tog kli­vet upp från all­svens­kan till SHL. I fjol blev det 46 mat­cher i SHL. Han var ock­så ut­lå­nad till Pan­tern un­der en pe­ri­od och gjor­de sex mat­cher med dem i all­svens­kan.

Fre­de­rik STORM

Född 89-02-20. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: IC Gen­tof­te. Kom från: Her­lev, 2012. 2015/16: 46 mat­cher, 24 po­äng (12+12). SHL-mat­cher: 46.

En av Mal­mös bäs­ta spe­la­re när klub­ben tog kli­vet upp i SHL. Gjor­de den sä­song­en 43 po­äng (21+22) på 50 mat­cher. Fort­sat­te le­ve­re­ra i SHL. Med si­na 24 po­äng blev han fy­ra i la­gets in­ter­na po­äng­li­ga. Har spe­lat sex VM med Dan­mark sex år i rad.

Ro­bin AL­VA­REZ

Född: 87-08-16. Längd: 188 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: Djur­går­den, 2016. 2015/16: 49 mat­cher, 24 po­äng (14+10). SHL-mat­cher: 91.

Spe­la­de sju all­svens­ka sä­song­er i all­svens­kan med Mal­mö. Gick till Djur­går­den för två år se­dan. Ha­de ett tungt förs­ta år, men höj­de sig re­jält i fjol och är nu till­ba­ka i Mal­mö­trö­jan. Gjor­de un­der si­na två se­nas­te sä­song­er i Mal­mö 40 mål.

Andre­as THURESSON

Född 87-11-18. Längd: 187 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ty­ringe SoSS. Kom från: Se­verstal Tje­repo­vets, 2015. 2015/16: 42 mat­cher, 24 po­äng (14+10). SHL-mat­cher: 190.

Spe­la­de fem sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka (350 mat­cher i AHL, 25 i NHL) in­nan han gick till Brynäs 2012, och har där­ef­ter spe­lat i lands­la­get var­je sä­song. Var med i VM-la­get för två år se­dan. En lag­spe­la­re, som kom­mer att bli en vik­tig kug­ge i årets Mal­mö.

Magnus HÄGG­STRÖM

Född: 86-11-04. Längd: 189 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Rög­le, 2012. 2015/16: 51 mat­cher, 10 po­äng (2+8). SHL-mat­cher: 153.

Stor­växt for­ward, som all­tid job­bar hårt. Un­der sin förs­ta he­la sä­song i Mal­mö (12/13) gjor­de han 26 po­äng och har le­gat kring tio po­äng per sä­song i all­svens­kan, så även i fjol. Har en väl­digt bra skrid­sko­åk­ning, och med ar­bets­mo­ral är han job­big att mö­ta.

Erik FORS­SELL

Född: 82-01-30. Längd: 176 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: SK Le­jon. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2016. 2015/16: 48 mat­cher, 21 po­äng (5+16). SHL-mat­cher: 443.

Ef­ter nio sä­song­er i Skel­l­ef­teå fick han ing­et nytt kon­trakt av väs­ter­bott­ning­ar­na. Tar med sig två guld och fy­ra SM-sil­ver där­i­från. Vann slut­spe­lets skyt­te­li­ga 2011, och har en tendens att hö­ja sig i slut­spe­let. En bra två­vägscen­ter som blir nyt­tig för Mal­mö.

Christof­fer FORS­BERG

Född 94-03-31. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ös­tersunds IK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 7 po­äng (3+4). SHL-mat­cher: 120.

Lyc­ka­des ald­rig rik­tigt slå ige­nom i Fär­je­stad och ha­de i fjol en roll läng­re ner i hi­e­rar­kin. Mås­te hö­ja sig om han ska få spel­tid i den tuf­fa for­wards­kon­kur­ren­sen. Duk­tig bå­de fram­åt och bak­åt, och har en hög ar­bets­mo­ral.

Nichlas HARDT

Född: 88-07-06. Längd: 177 cm. Vikt: 80 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Rø­dov­re SIK. Kom från: Lin­kö­ping, 2016. 2015/16: 30 mat­cher, 19 po­äng (9+10). SHL-mat­cher: 77.

Spe­la­de i Mal­mö 2008–2011. Ef­ter tre år i Jo­ke­rit och två i Lin­kö­ping är dansken till­ba­ka. En ka­rak­tärs­spe­la­re, som i LHC har vi­sat att han hål­ler hög SHL-ni­vå. Var la­gets kanske bäs­ta spe­la­re i slut­spe­let för två år se­dan, men ha­de otur med ska­dor i fjol.

Har Mal­mö som mo­der­klubb och ef­ter fem år i Os­kars­hamn flyt­ta­de han hem 2012. I all­svens­kan gjor­de han ald­rig un­der 17 po­äng un­der en sä­song (39 som bäst), men i fjol blev det in­te mer än ett mål och tre as­sist. En roll­spe­la­re, som job­bar hårt.

Fred­rik HÄNDEMARK

Född: 93-08-27. Längd: 194 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björ­bo IF. Kom från: Pan­tern, 2015. 2015/16: 23 mat­cher, 3 po­äng (1+2). SHL-mat­cher: 129.

Spe­la­de två år i SHL med Lek­sand (2013–2015), men när klub­ben åk­te ur gick han till Pan­tern. Där blev det 20 po­äng på 33 mat­cher in­nan han lå­na­des ut till Mal­mö. Där im­po­ne­ra­de han så pass myc­ket att han fick nytt kon­trakt i år. Stor­växt cen­ter.

Kon­stan­tin KOMAREK

Född 92-11-08. Längd: 181 cm. Vikt: 88 kg. Land: Ös­ter­ri­ke. Mo­der­klubb: Wi­e­ner EV. Kom från: EC Salz­burg, 2016. 2015/16 (EBEL): 42 mat­cher, 40 po­äng (17+23). SHL-mat­cher: 64.

Kom till Lu­leå som ju­ni­or och 2010 till 2012 gjor­de han 64 SHL­mat­cher. Har de fy­ra se­nas­te åren spe­lat i Salz­burg och kom­mer till Mal­mö med två ra­ka ös­ter­ri­kis­ka guld i ba­ga­get. Gjor­de 13 po­äng på 19 slut­spels­mat­cher i fjol. Ös­ter­ri­kisk lands­lags­man.

Mat­hi­as TJÄRNQVIST

Född 79-04-15. Längd: 185 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vän­näs HC. Kom från: JYP, 2016. 2015/16: 15 mat­cher, 7 po­äng (3+4). SHL-mat­cher: 409.

Var med och vann SHL re­dan 2000 och har dess­utom två VM­sil­ver och 173 NHL-mat­cher på me­rit­lis­tan. Var med och spe­la­de upp Mal­mö i SHL 2015, men gick in­för för­ra sä­song­en till fins­ka JYP, men vän­de ef­ter ny­år till­ba­ka till Skå­ne­la­get. En lag­spe­la­re.

Ila­ri FILPPU­LA

Född: 81-11-05. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: EVU. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 15 mat­cher, 8 po­äng (1+7). SHL-mat­cher: 15.

Vär­va­des till Mo­do för att räd­da dem kvar i SHL, och ing­en kan skyl­la ned­flytt­ning­en på fin­län­da­ren. Gjor­de he­la 14 po­äng på sju kval­mat­cher mot Lek­sand. En of­fen­siv spets­spe­let med ru­tin från AHL, KHL och Schweiz, som ska pro­du­ce­ra fram­åt för Mal­mö.

Mat­ti­as PERS­SON

Född 85-04-09. Längd: 178 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: Lu­leå, 2012. 2015/16: 24 mat­cher, 6 po­äng (1+5). SHL-mat­cher: 66.

Har gjort en hel del po­äng se­dan han vän­de hem från Lu­leå. Ha­de på si­na tre all­svens­ka sä­song­er po­äng­ra­den 39–23–30 och gjor­de sju po­äng på tolv kval­mat­cher när Red­hawks tog kli­vet upp i SHL. En snabb for­ward, med bra of­fen­si­va kva­li­te­ter.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.