VISS­TE DU ATT...

Hockeybibeln - - SPORT -

... Mal­mös fy­ra se­nas­te sä­song­er i SHL är de fy­ra mest mål­fat­ti­ga, 112–111–119–116? Flest mål gjor­de la­get 96/97, 171 på 50 mat­cher, me­dan bäs­ta snit­tet är från guld­sä­song­en 93/94 (4,1), 164 mål på 40 mat­cher. 16.00 18.30 16.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 19.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 Frölun­da (h)� Karls­kro­na (h)� Djur­går­den (b)� Fär­je­stad (b)� Rög­le (b)� Lek­sand (h)� Öre­bro (h)� Öre­bro (b)� Lin­kö­ping (b)� Lu­leå (b)� Brynäs (b)� Frölun­da (b)� Väx­jö (h)� Karls­kro­na (h)� Lu­leå (b)� Fär­je­stad (b)� Rög­le (h)� Väx­jö (b)� Djur­går­den (h)� Frölun­da (b)� Brynäs (h)� Lek­sand (b)� HV71 (h)� Lin­kö­ping (b)� Lin­kö­ping (h)� HV71 (h)� Skel­l­ef­teå (h)� Skel­l­ef­teå (b)� Lin­kö­ping (h)� HV71 (b)� Öre­bro (h)� Lek­sand (h)� Lek­sand (b)� Fär­je­stad (h)� Lu­leå (h)� Rög­le (b)� Karls­kro­na (b)� Brynäs (b)� Lu­leå (h)� Skel­l­ef­teå (b)� Skel­l­ef­teå (h)� Frölun­da (h)� HV71 (b)� Brynäs (h)� Karls­kro­na (b)� Väx­jö (h)� Rög­le (h)� Öre­bro (b)� Djur­går­den (h)� Djur­går­den (b)� Fär­je­stad (h)� Väx­jö (b)�

Star­tar sä­song­en hem­ma mot Frölun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.