PO­WER­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Här mås­te Mal­mö för­bätt­ra sig av­se­värt om man ska pla­ce­ra sig hög­re i ta­bel­len. För­ra sä­song­en gjor­de man ba­ra mål på drygt 16 pro­cent av si­na po­wer­play. För­ut­sätt­ning­ar­na till bätt­re fa­cit finns dock där, i och med att man har mer kre­a­ti­va spe­la­re i trup­pen i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.