BOX­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Väx­jö var tred­je sämst i se­ri­en för­ra sä­song­en – och sett till vad man ploc­kat in så kryl­lar det in­te av box­play-spe­ci­a­lis­ter. Gi­vet­vis – med den skick­lig­het som finns i trup­pen – bör det gå att få ord­ning på det här, men på papp­ret känns det osä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.