22-ÅRINGTVINGASSLUTA

Hockeybibeln - - SPORT -

DRAB­BAD AV HJÄRNSKAKNINGAR Öre­bros for­ward Anton Breh­mer med­de­la­de i au­gusti att han läg­ger skrid­skor­na på hyl­lan. Or­sa­ken: Upp­ra­pa­de hjärnskakningar. ”Tufft när det man har käm­pat, drömt och levt för plöts­ligt tar slut. Nu vän­tar nya ut­ma­ning­ar i li­vet”, skri­ver Breh­mer på sitt Instagram­kon­to. Den Fel­lings­bro/Frö­vi-fost­ra­de for­war­den har spe­lat en hand­full SHL-mat­cher och runt 50 all­svens­ka mat­cher.

Breh­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.