BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Sta­bilt, men in­te så myc­ket mer. Vik­tor Ekbom och Jo­han Motin är bra SHL-bac­kar som säl­lan gör miss­tag. Alex­an­der Hell­ström står för tuff­he­ten, Petr Zámorský lär gö­ra en del po­äng och se­dan ska det bli spännande att se den nya ös­ter­ri­ka­ren Do­mi­ni­que Heinrich som gjort många po­äng i hem­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.