DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

Hockeybibeln - - SPORT -

Hen­rik Lundberg, mv, Västerås Joo­nas Jal­van­ti, b, Jo­ke­rit Ja­kub Krej­cik, b Med­ve­scak Zagreb An­ders Eriksson, f, Fär­je­stad Mar­ko Ant­ti­la, f, Jo­ke­rit Lu­kas Vo­pel­ka, f, Slo­van Bra­tisla­va Anton Breh­mer, f, slu­tar Hen­rik Löw­dahl, c, slu­tar Jus­tin Hodg­man, f, Par­du­bice Vil­le Vi­i­ta­lu­o­ma, c, Sport

Hen­rik Löw­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.