1

Hockeybibeln - - SPORT -

Ba­ra en av de tio bäs­ta spe­lar­na i poängligan i fjol spe­lar kvar i all­svens­kan den här sä­song­en: po­äng­li­ga­åt­tan Mar­cus Eriksson, Vi­ta Häs­ten. Öv­ri­ga har f­ör­svun­nit till and­ra ligor – och fem av dem spe­lar i SHL i höst.

Ge­ner­na går vi­da­re – fle­ra le­gen­da­rers sö­ner spe­lar i dag i hoc­key all­svens­kan:

Emil Berglund, Tim­rå – son till Chal­le Berglund

Si­mon Åker­ström, Vi­ta Häs­ten – son till Ro­ger Åker­ström

Jo­nat­han Dah­lén, Tim­rå – son till Ulf Dah­lén

Adam Lid­ström, Västerås – son till Nick­las Lid­ström Emil Lars­son, Alm­tu­na – son till Jan­ne Lars­son Lu­kas Zet­ter­berg, Västerås

– son till Patrik Zet­ter­berg Wil­li­am Gar­pen­löv, Tim­rå – son till Jo­han Gar­pen­löv Jo­nat­han John­son, Tings­ryd

– son till Jonas John­son

Ulf Dah­lén med ny­föd­da so­nen Jo­nat­han 1997.

Foto: JAN LUTHMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.