15

RO­BIN FIGREN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: HV71. Ål­der: 29. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 7. An­tal SM-guld: 1. I kon­kur­rens med Dick Ax­els­son är Figren SHL:s mest un­der­hål­lan­de spe­la­re i so­ci­a­la ­me­di­er. Vå­gar bju­da bå­de på sig själv och si­na lag­kam­ra­ter. Dess­utom är han en nyt­tig spe­la­re på isen, och in­te minst i om­kläd­nings­rum­met. Det är säl­lan trå­kigt i Fi­grens säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.