19

DE­REK ROY

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Lin­kö­ping. Ål­der: 34. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 0. An­tal SM-guld: 0. En av de t yngst NHL-me­ri­te­ra­de nor­da­me­ri­ka­ner­na som spe­lat i SHL. De­rek Roy har gjort 524 po­äng på si­na 738 mat­cher i värl­dens bäs­ta li­ga. Nu är tan­ken att ka­na­den­sa­rens ru­tin, er­fa­ren­het och men­ta­la hård­het ska ta Lin­kö­ping mot det hett ef­ter­läng­ta­de SM-gul­det. Blir in­tres­sant att föl­ja i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.