18

HEN­RIK EVERTSSON

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Väx­jö. Ål­der: 44. Po­si­tion: Sport­chef. An­tal år i SHL: 6. An­tal SM-guld: 1. Ve­te­ra­nen bland sport­che­fer­na. Är in­ne på sin ­fjor­ton­de sä­song och har ­ta­git Väx­jö från sva­jigt all­svenskt lag till eta­ble­rat SHLlag. Är den sport­chef i SHL som har fri­ast t yg­lar att byg­ga sin trupp. Nå­got Evertsson of­ta gör väl­digt bra – och han tve­kar in­te att gö­ra för­änd­ring­ar om det ­be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.