20

JO­HAN ALCÉN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Brynäs. Ål­der: 29. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 5. An­tal SM-guld: 0. n Käf­ten går mer el­ler mind­re kon­stant på kil­len från Sand­vi­ken. Of­tast med glim­ten i ögat och of­tast på rätt ­si­da grän­sen. Ta­lang som ung, men fick gå den långa vägen och käm­pa hårt för att eta­ble­ra sig i SHL-hoc­keyn med sitt äls­ka­de ­Brynäs. På så sätt är han ock­så en vik­tig fö­re­bild för and­ra. Väl­digt po­pu­lär bland la­gets sup­port­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.