12

ALEN& ALMEN BI BI C

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Rög­le. Ål­der: 25/24. Po­si­tion: Back. An­tal år i SHL: 2. An­tal SM-guld: 0. Vik­ti­ga fö­re­bil­der på fle­ra sätt. Dels för sin bak­grund, dels för att de­ras väg till SHL in­te gått via dy­ra hoc­key­sko­lor och det se­nas­te i ut­rust­nings­väg. Spe­lar hårt och ibland över grän­sen, men duc­kar in­te för sitt eget an­svar och har all­tid nå­got vet­tigt att sä­ga. Brö­der­na Bi­bic är all­tid vär­da att lyss­na på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.