10

JAN SANDSTRÖM

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Lu­leå. Ål­der: 39. Po­si­tion: Back. An­tal år i SHL: 20. An­tal SM-guld: 0. Fyl­ler 40 år i ja­nu­a­ri och med en ska­de­fri sä­song när­mar sig ve­te­ran­bac­ken tu­sen matcher i SHL. Han sat­te sig dock re­dan i vint­ras en­sam på tro­nen som den som gjort flest matcher i grundse­rie plus slut­spel. Sandström går hem i al­la lä­ger. ­Re­spek­te­rad av al­la spe­la­re i li­gan och djupt äls­kad av sup­port­rar­na i norr. ­Dess­utom en skön snub­be att sur­ra med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.