11

J UHAMATTI AALTONEN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Rög­le. Ål­der: 32. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 1. An­tal SM-guld: 0. Him­mel el­ler hel­ve­te? Ja, li­te så är käns­lan när Aaltonen nu åter­vän­der till Rög­le. Den fli­tigt ta­tu­e­ra­de fin­län­da­ren på­min­ner till ut­se­en­det mer om en rock­stjär­na än en hoc­key­spe­la­re. En bo­hem och ar­tist som i ett byte kan snur­ra upp ett helt lag för att i näs­ta se täm­li­gen oin­tres­se­rad och non­cha­lant ut. En spe­la­re som drar blic­kar­na till sig och ska­par käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.