9

VIKTOR FASTH

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Väx­jö. Ål­der: 35. Po­si­tion: Mål­vakt. An­tal år i SHL: Två. An­tal SM-guld: 0. Han kan verk­li­gen va­ra så där Hen­rik Lun­dqvist­för­ban­nad vid för­lus­ter, Man kan rik­tigt se det där åsk­mol­net ovan­för Fast­hs hu­vud när han ska för­kla­ra en för­lust el­ler en mind­re bra ­in­sats. Hår­dast är Fasth all­tid mot sig själv. Dess­utom en otro­ligt duk­tig mål­vakt, med störs­ta san­no­lik­het den bäs­ta i li­gan, och

även en väl­digt rak och är­lig per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.