13

LI­NUS SÖ­DER­STRÖM

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: HV71. Ål­der: 21. Po­si­tion: Mål­vakt. An­tal år i SHL: 1. An­tal SM-guld: 1. Har fått käm­pa hår­da­re än många and­ra och där­för blir man ock­så ex­tra glad när Sö­der­ström får vin­na SM-guld och dess­utom va­ra så bi­dra­gan­de. Har vid si­dan om sitt mål­vakts­spel ock­så ökat för­stå­el­sen och öp­pen­he­ten för Asper­gers syndrom och ad­hd. En väl­digt klok ung man och en för­bas­kat duk­tig mål­vakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.