5

JO­A­KIM LIND­STRÖM

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Skel­l­ef­teå. Ål­der: 33. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 10. An­tal SM-guld: 2. Hans ver­ba­la för­må­ga stic­ker in­te ut – och det be­hövs in­te. Är man så skick­lig som Lind­ström är räc­ker det väl­digt långt. Dess­utom finns den där tju­rig­he­ten som jag är så svag för. Mel­lan sitt hoc­key­ar­tis­te­ri kan ele­gan­ten från Skel­l­ef­teå ibland de­la ut bå­de ver­ba­la och fy­sis­ka tjuv­nyp. Jag har ti­di­ga­re jäm­fört ho­nom med fot­bol­lens An­ders Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.