3

RO­GER RÖNN­BERG

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Frölun­da. Ål­der: 46. Po­si­tion: Trä­na­re. An­tal år i SHL: 8.a An­tal SM-guld: 1. En pro­fil som bå­de vill och kla­rar av att stå i fo­kus. Stän­digt en­ga­ge­rad, stän­digt li­te små­för­ban­nad, stän­digt li­te hög­röd i an­sik­tet. Men ock­så en ge­di­gen hoc­key­män­ni­ska och ­le­da­re. Mäs­ta­re på att ba­lan­se­ra höga krav och sam­ti­digt bry sig om spe­la­ren och in­di­vi­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.