4

JO­EL LUN­DQVIST

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Frölun­da. Ål­der: 35. Po­si­tion: For­ward. An­tal år i SHL: 14. An­tal SM-guld: 3. Klart han mås­te va­ra högt upp på lis­tan. En av svensk hoc­keys all­ra störs­ta vin­na­re: tre SM-guld, tre VM-guld och två CHL-tit­lar. Lag­kap­te­nen är fort­fa­ran­de otro­ligt vik­tig för sitt Frölun­da, bå­de med sitt spel och in­te minst med sitt sätt att va­ra. 35 år, men täv­lar all­tid hår­dast och för­vän­tar sig sam­ma in­sats av al­la runt om­kring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.