6

P E T E R H E R MO D S S O N

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Mo­ra. Ål­der: 50. Po­si­tion: Klubb­di­rek­tör. An­tal år i SHL: 0. An­tal SM-guld: 0. Har spar­kat upp­åt un­der he­la sin tid som klubb­di­rek­tör i Mo­ra. In­te minst mot SHL-eta­blis­se­mang­et. Nu blir han själv en del av det säll­ska­pet, och jag kan ­lo­va att det in­te jublas på al­la håll när den fri­språ­ki­ge ­ma­sen nu tar plats på klubb­di­rek­törsmö­te­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.