...när han var nä­ra att star­ta en Eu­ro­pa­li­ga:

Hockeybibeln - - NEWS -

– Vi var jäk­ligt långt gång­na med pla­ner­na. Vi ha­de med al­la de sto­ra klub­bar­na, som ha­de satt in peng­ar för att va­ra med. Allt var klart, vi ha­de snac­kat med in­ter­na­tio­nel­la hoc­key­för­bun­det som ock­så var okej med det. Sen fick vi en t ysk kil­le i grup­pen, men det vi­sa­de sig att han ba­ra var en spi­on för det in­ter­na­tio­nel­la för­bun­det. Vi skul­le ha en press­kon­fe­rens och pre­sen­te­ra allt, men då slog de till och sa att al­la klub­bar­na som gick med skul­le ute­slu­tas och al­la spe­lar­na skul­le bli från­tag­na sin li­cens. Det sjönk ju ihop di­rekt. Det var synd, vi fick be­ta­la till­ba­ka al­la peng­ar­na till klub­bar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.