...Det ro­li­gas­te som hänt un­der de här 33 åren:

Hockeybibeln - - NEWS -

– SM-gul­den. Och vägen dit var jäv­ligt ro­lig. Jag bru­kar dock sä­ga att det gick li­te för lätt. Ha­de det gått li­te t yng­re så ha­de vi ju för­stått hur svårt det var. Men vi fat­ta­de ald­rig det. Det var där­för vi spar­ka­de Niklas Wi­ke­gård och Step­han Lundh när vi låg fy­ra. Sty­rel­se satt där och gnäll­de; ”Lig­ger ba­ra fy­ra, det är för jäv­ligt, men nu kan vi få (Per) Bäck­man, ska vi in­te…?”. Det ha­de man ju in­te fun­de­rat på i dag. By­ta ut två bra ­ju­ve­ler och så får man en… ja. Du mil­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.