40-LOVEFÖRFÄRJESTAD

Hockeybibeln - - SHL 2017/2018 -

Värl­dens bäs­ta ten­nisspe­la­re ge­nom ti­der­na, Ro­ger Fe­de­rer, är tro­li­gen Fär­je­stads mest kän­da sup­por­ter. Schwei­za­ren, som är ett stort hoc­key­fan, bör­ja­de föl­ja Karl­stad­la­get när po­lar­na Mar­cel Jen­ni och Mar­tin Ger­ber till­hör­de klub­ben – och gra­tu­le­ra­de till och med till SM­gul­det 2011. Ten­nisstjär­nan har vid fle­ra till­fäl­len po­se­rat med Fär­je­stad-trö­jor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.