SATSARALLTPÅIMPORTERNA

Hockeybibeln - - SHL 2017/2018 -

Rög­le tror sten­hårt på att vär­va utan­för Sve­ri­ges grän­ser. I la­get finns he­la nio ut­länds­ka spe­la­re den­na ­sä­song, det är – i säll­skap med Mo­ra – flest i SHL. Det hand­lar om fy­ra ame­ri­ka­ner (Ca­de Fair­child, Jack Con­nol­ly, Bry­an Lerg och Tay­lor Mat­son), två ka­na­den­sa­re (Ke­vin Gag­né och Craig Schi­ra), två fin­län­da­re ( Vil­le Kolp­pa­nen och Ju­ha­mat­ti Aaltonen) och en dansk (Mat­hi­as From). Sport­che­fen An­ders ”Mas­ken” Carls­son me­nar att det bli­vit så då eta­ble­ra­de svens­ka spe­la­re of­ta väl­jer and­ra al­ter­na­tiv än Rög­le.

Gag­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.