”JAG ÄR GLAD ATT JAG STACK IVÄG”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Hur myc­ket har du grämt dig över att det in­te blev guld med Brynäs?

– Nja, det är ing­en idé att grä­ma sig allt­för länge, men det klart att det var bit­tert just då. I slutän­dan t yc­ker jag vi gjor­de det vi kun­de och till slut blev det slum­pen som av­gjor­de i sud­den. Det var bit­tert då, men li­vet går vi­da­re.

Vad är bäst med att va­ra till­ba­ka?

– Det här är hem­ma. Vi har haft en trev­lig ut­flykt i Gäv­le i två år, men det här är som att kom­ma hem. Det är ­la­get jag spe­la­de för i 17 år och la­get i mitt hjär­ta. Det känns skönt att för­sö­ka bi­dra i den ny­sats­ning som sker. Hur har du för­änd­rats som trä­na­re se­dan du var här sist?

– Man ut­veck­las med åren. Jag tar med mig er­fa­ren­het från åren i Gäv­le och jag t yc­ker att jag har ut­veck­lats som trä­na­re och män­ni­ska. Jag är glad att jag stack iväg en sväng. För två år se­dan gick Lu­leå ut med ett tyd­ligt guld­mål. Vad är målsättningen i år?

– Kvarts­fi­nal är en rim­lig mål­sätt­ning. Det lig­ger i vå­ra eg­na krav att vi ska ta oss dit. Sen får vi se vad som hän­der. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Just nu är det ba­ra att det ska gå bra med hoc­keyn och att vi ska få ­bör­ja spe­la matcher igen.

THO­MAS BERGLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.