BO ”KULON” L­ENNARTSSON, 62

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Sport­di­rek­tör i CHL, dri­ver Kulon Co­aching AB som om­sät­ter drygt 1mil­jon kr.

Bor: Karlstad. In­komst 2015: 410 000 kr. Un­der­skott av ka­pi­tal: 26 825 kr.

Föl­ja­re på so­ci­a­la me­di­er: Twit­ter: Instagram:

Ej ak­tiv Ej ak­tiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.