PE­TER FORS­BERG, 44

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Le­gen­dar, spon­sor, am­bas­sa­dör för Mo­do och svensk hoc­key. Bor: Stock­holm. In­komst 2015: 4 521 500 kr. Över­skott av ka­pi­tal: 3 392 915 kr. n Den störs­te av al­la sto­ra svens­ka hoc­key­spe­la­re läm­na­de si­na upp­drag i Mo­do när klub­ben åk­te ur SHL, men ”Fop­pa” fort­sät­ter att pum­pa in peng­ar i för­e­ning­en ge­nom någ­ra av si­na bo­lag. Och när han har nå­got att sä­ga lyss­nar om­giv­ning­en. Det lär med and­ra ord bli knäpp­tyst fram­för tv-ap­pa­ra­ter­na un­der OS, då ”Fop­pa” ska job­ba

som ex­pert­kom­men­ta­tor. Ing­en ifrå­ga­sät­ter ma­gi­kern som för­de Sve­ri­ge till OS-guld 1994 och 2006.

Föl­ja­re på so­ci­a­la me­di­er: Twit­ter: Instagram:

Ej ak­tiv Ej ak­tiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.