JO­HAN HEMLIN, 44

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Sport­chef i SHL, le­da­mot i elit­kom­mit­tén, dri­ver Hem­lin­coaching AB som om­sät­ter 159 000 kro­nor.

Bor: Lin­kö­ping. In­komst 2015: 822 700 kr. Över­skott av ka­pi­tal: 61 478 kr. Hemlin har onek­li­gen job­bat sig upp­åt i hoc­key­hi­e­rar­kin se­dan han 1992 fick trä­nar­job­bet i En­kö­pings SK. Som coach gjor­de han SHL-de­but 2001, som as­si­stent till Hans Sär­kijär­vi i Sö­der­täl­je. Två år se­na­re fick han sam­ma roll i Lin­kö­ping, och när han läm­na­de klub­ben ha­de han va­rit sport­chef i tio år. Det var då, 2014, han tac­ka­de ja till den ny­in­rät­ta­de tjäns­ten som SHL:s sport­chef. I sin roll an­sva­rar Hemlin för li­gans sports­li­ga kva­li­tet med allt vad det in­ne­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.