AN­DERS KÄLLSTRÖM, 58

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Ord­fö­ran­de i Svens­ka Hoc­key­li­gan AB, ­le­da­mot i Svens­ka ishoc­key­för­bun­det. Bor: Stock­holm och Örnsköldsvik. In­komst 2015: 2 793 300 kr.

Un­der­skott av ka­pi­tal: 64 634 kr. n Här är han, man­nen som klub­bar ige­nom de fram­tids­av­gö­ran­de be­slu­ten. An­ders Källström ut­sågs till ord­fö­ran­de 2015, men är allt an­nat än en ny­kom­ling i hoc­key­fa­mil­jen. Han satt i Mo­dos sty­rel­se 1991–2009, varav två år som ord­fö­ran­de. Källström är upp­vux­en och bo­satt i Ö-vik, där han har ett för­flu­tet som kom­mu­nal­råd. Ci­vilt är han se­dan 2009 kon­cern­chef på LRF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.