SÅSPELARAIK

Hockeybibeln - - AIK -

Je­re­my Col­li­ton fick mest kredd för job­bet med Mo­ra i fjol men To­mas Mi­tell fanns med på den re­san och ha­de ock­så stor del i dala­klub­bens fram­gång­ar. Nu får Mi­tell för förs­ta gång­en chan­sen att le­da ett lag på egen hand och han har an­non­se­rat att det ska bli fart och fläkt, men att man än­då ska ha ba­lans i spe­let. Det vim­lar av of­fen­siv skick­lig­het i trup­pen och må­len kom­mer att tril­la in, den sto­ra ut­ma­ning­en för AIK blir att lim­ma ihop för­svars­spe­let.

Li­nus Lundin Eric Norin Si­mon Fernholm Lud­vig Claesson Ro­bin Axbom An­ton Holm Jens Jakobs Jo­a­kim The­lin Max Lindholm Erik Källgren Filip Windlert Andre­as Hjelm Erik Ull­man Al­bin Jo­hans­son Christi­an Sand­berg Victor Ekarv Jo­nas Almtorp Emil...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.