VISS­TE DU ATT..

Hockeybibeln - - ALMTUNA -

... Alm­tu­na tap­pat 70 pro­cent av si­na mål från i fjol? La­get gjor­de 149 mål för­ra sä­song­en och spe­lar­na som läm­nat klub­ben i som­mar stod för 105 av de full­träf­far­na. Emil Lars­son (20 mål) och Lud­wig Blomstrand (22 mål) stic­ker ut, men även kil­lar som Li­nus San­din (13 mål), Se­basti­an Hart­mann (10 mål) samt ­Se­basti­an Se­lin och Matt­hi­as Tret­tenes (7 mål var) har för­svun­nit.

Grän­by­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.