FORWARDS

Hockeybibeln - - KARLSKOGA -

Karlsko­ga tap­par si­na bäs­ta of­fen­si­va spet­sar var­je år och den här som­ma­ren har in­te va­rit nå­got un­dan­tag. På för­hand känns det säm­re än i fjol, men Bik bru­kar lyc­kas för­äd­la spe­la­re. Gustaf Thorell är en klassvärv­ning, Jeff Hayes spän­nan­de och bå­de Si­mon Mattsson och Henrik Rom­mel har fler po­äng i krop­pen. Bra hoc­key­ar­be­ta­re vim­lar det av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.