VISS­TE DU ATT..

Hockeybibeln - - SÖDERTÄLJE -

... Södertälje har fler hö­ger- än väns­ter­fat­ta­de forwards? Det känns unikt. Det bru­kar snac­kas om bris­ten på just hö­ger­skyt­tar, men det gäl­ler allt­så in­te SSK som har åt­ta hö­ger­fat­ta­de forwards att till­gå (ing­et an­nat lag har fler än fem...). I trup­pen finns ock­så två hö­ger­fat­ta­de bac­kar vil­ket in­ne­bär att det finns he­la tio hö­ger­fat­ta­de ute­spe­la­re.

Sca­ni­a­rin­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.