DÅ & NU

BJÖRKLÖ­VEN BLICKAR MOT FRAMTIDEN

Hockeybibeln - - DA & NU -

UMEÅ. Det­har­gått30års­e­dan Björklö­ven vann SM-guld.

30lång­a­år­med­för­lo­ra­de ­kval­mat­cher, ned­flytt­ningoch ­eko­no­misk kris. Men nu slut­li­gen kanske ock­så li­te fram­gång.

Sport­bla­det­för­de­sam­man då­tid och nu­tid för att snac­ka Björklö­vens fram­tid.

– Det har va­rit två tuf­fa­sä­song­er, men­nuär­vipå­vä­gåträtt­håll, ­sä­ger Ax­el Ot­tos­son, 21.

Hen­rikLund­gren Ro­bin Lo­rentz-Al­lard

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.