TÄV­LA MED SPORT­BLA­DET OCH HA CHAN­SEN ATT VIN­NA LEK­SANDS-JOJON

Hockeybibeln - - NEWS -

Lek­sand må mest ha åkt upp och ner som en jo­jo se­nas­te åren, men det finns be­tyd­ligt mer man kan gö­ra med den­na klas­sis­ka pryl. Fil­ma ditt bäs­ta jo­jo-trick och skic­ka det till­sam­mans med namn och adress till JO­HAN.LARS­SON@AF­TON­BLA­DET.SE för att vin­na. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.